40s.be : Belgium Metallic Silhouette Shooting Association

Edit 2018/05
ABSTRACT US/UK : Presentation of « 40s.be » the Belgian Metallic Silhouette Shooting Association
SAMENVATTING NL : Presentatie van « 40s.be », de Belgische Silhouetschutters Associatie
ABSTRACTO ES : Presentacion de « 40s.be », asociación belga de tiro sobre siluetas metálicas

En savoir plus